Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.dekrab.nl & dekrab.ccvshop.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.dekrab.nl & dekrab.ccvshop.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Cafetaria de Krab . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cafetaria de Krab is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cafetaria de Krab.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cafetaria de Krab te mogen claimen of te veronderstellen.

Cafetaria de Krab streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cafetaria de Krab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.dekrab.nl & dekrab.ccvshop.nl op deze pagina.

 

PRIVACYBELEID


Cafetaria De Krab respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om aan diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Persoonlijke gegevens die tot ons komen via onze website bestaat uit informatie uit website-formulieren die u eventueel invult op de site en uit informatie uit cookies.  Deze persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd en u heeft het recht om deze gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@dekrab.nl met daarin uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering.

De AVG/GDPR wetgeving maakt het verplicht dat iedere website u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. www.dekrab.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Deze cookies bestaan uit Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en Social Media Cookies voor het delen van informatie op social media. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Waarom cookies?

Wij plaatsen specifieke cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de websites.

Hiermee kunnen we de bezochte website zo gebruiksvriendelijke en interessant mogelijk maken voor de bezoeker. Hierbij worden geen gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te volgen.

Functionele cookies

Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert

Deze website gebruikt cookies om er voor te zorgen dat deze naar behoren werkt. Zo gebruiken wij cookies voor:

 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
 • het bepalen of uw browser cookies accepteert. We slaan hiervoor slaan een tijdelijk cookie die geen persoonlijke gegevens bevat en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Wanneer u een reactie achterlaat op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
 • het weergeven van profielfoto’s van de gravatar service. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina van Gravatar kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Wanneer u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Analytische cookies voor Webstatistieken

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Het delen van informatie is in de instellingen van Google Analytics uitgezet en de bezoekers-IPs zijn geanonimiseerd.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk en optimaal mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Wij gebruiken cookies onder andere voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s, bezoekers zijn niet uniek te identificeren
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

Sociale Media cookies en ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Een voorbeeld hiervan zijn social media plugins waarmee het mogelijk is om door middel van buttons inhoud van deze site te delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.

Hierdoor is het mogelijk dat bij Social Media sites (bijvoorbeeld Twitter of Facebook) ingelogde gebruikers, sommige inhoud van onze website direct kunnen delen op die sites. Voor de cookies die de social medianetwerken en andere websites met ingesloten (embedded) inhoud plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Cafetaria De Krab heeft daar geen invloed op.

Advertentiecookies

Cookies die het mogelijk maken reclame af te stemmen op jouw online voorkeuren. Deze website gebruikt geen advertentiecookies.

Uitschakelen van cookies

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Tenslotte

Het bovengenoemde beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens heeft alleen betrekking op gegevens die via deze website zijn verzameld. Het kan zijn dat er ook persoonlijke gegevens van u zijn opgenomen in de bedrijfsadministratie van Cafetaria De Krab. Deze gegevens staan volledig los van deze website en van de persoonlijke gegevens op deze website. Als u meer informatie wenst over eventuele persoonlijke gegevens van u die zijn opgenomen in de bedrijfsadministratie kunt u een email verzenden naar info@dekrab.nl.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar info@dekrab.nl


Gast Wifi Voorwaarden

Volg onze Facebookpagina om toegang te krijgen tot gratis wifi:
 
 
 

Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik De Krab WiFi-gastnetwerk

Door op ok te drukken in het voorgaande venster en het verder gebruiken van het wifi-gastnetwerk van De Krab stemt u in met onze voorwaarden voor het gebruik van het Wifi-gastnetwerk van De Krab. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van WiFi-gastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan. U kunt de volledige voorwaarden nalezen op onze website:  

Definities

Gebruik:
De Krab stelt gratis WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor per-soonlijk en niet-zakelijk gebruik.
Gebruiker:

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-gastnetwerk van De Krab
 

WiFi-gastnetwerk De Krab:

Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met WiFi-Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet  

Algemene voorwaarden
De Krab biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van De Krab zoals die is vastgelegd in de Algemene voorwaarden van De Krab. De Krab is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.
Het gebruik van WiFi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.
De Krab kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. De Krab houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van De Krab in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van De Krab een andere reden bestaat.
De Krab is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

Gedragscode
De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit. De Krab neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn. Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen. De gebruiker verklaart De Krab nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. De Krab is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is De Krab niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij De Krab of derden, een ge-brek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres. De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor De Krab voortvloeiende schade. De Krab behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder vooraf-gaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen. De Krab verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in het Privacybeleid van De Krab is vast gelegd. Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst Wifi-gastnetwerk van de Krab dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode. Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van De Krab samenhangen is het Nederlands recht van toepassing. Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Gast-wifi voorwaarden? Stuur een e-mail naar info@dekrab.nl

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies